Thứ Tư, 21/03/2018 -
Được thành lập vào năm 2001, Công Ty Cổ Phần Giám Định Thái Dương (SICO) được ghi nhận là một tổ chức giám định độc lập có uy tín và chuyên nghiệp đang hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực giám định và tính toán điều chỉnh số tiền tổn thất theo trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm (LOSS ADJUSTER) cho các Nhà bảo hiểm/Tái bảo hiểm/Chủ đầu tư trong và ngoài nước.