Chào mừng bạn tới Website SICO

Được thành lập vào tháng 8/2001, Công ty Cổ phần Giám định Thái Dương (SICO) được ghi nhận là một tổ chức giám định độc lập, chuyên nghiệp và có uy tín đang hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực sau:

- Giám định tổn thất: Các giám định viên tổn thất (Senior Loss Adjusters) của SICO sẽ thưc hiện việc giám định tình trạng và mức độ tổn thất, xác định nguyên nhân, tính toán điều chỉnh tổn thất theo trách nhiệm của Hợp đồng Bảo hiểm được ký bởi nhà Bảo hiểm và người mua Bảo hiểm. Các loại hình tổn thất mà SICO thực hiện bao gồm: 

+ Tài sản và kỹ thuật

+ Xây dựng và lắp đặt

+ Trách nhiệm

+ Xe cơ giới

+ Hàng hóa và tàu thủy

- Giám định về thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu

- Giám định tình trạng tàu biển cho mục đích thương mại/giao nhận

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

SICO luôn cung ứng các dịch vụ giám định có chất lượng cao nhằm thỏa mãn các yêu cầu:

- Trung thực

- Chính xác

- Chuyên nghiệp.

Tin tức mới

Cảm nhận khách hàng

Tư vấn và giám định

LIÊN HỆ QUA ĐIỆN THOẠI (ĐƯỜNG DÂY NÓNG):

Bà: Đặng Thị Thục Đoan- Phó Giám Đốc
- Điện thoại : 0905 116 487
- Email: 
dangthucdoan@sico.com.vn

Ông: Trần Thái Hoàng
- Chức Vụ: Trưởng phòng GĐ Tài Sản - Hàng Hải - Xe Cơ Giới
- Điện thoại : 0905 028 027
- Email: 
tranthaihoang@sico.com.vn

Ông: Lê Nhứt
- Chức Vụ: Phó Trưởng Phòng Tài Sản - Kỹ Thuật Xây Dựng
- Điện thoại: 0983.448.634

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)

Copyright © 2018 SICO VINA - Designed By Vietstarmedia